Půjčovna kol

hoďte starosti za hlavu a vyrazte na kolo

Součástí našeho penzionu je půjčovna sportovního vybavení.

Pro naše návštěvníky i širokou veřejnost máme k dispozici půjčovnu kol.

K zapůjčení máme tři dámská kola a dvě pánská.

Ceník

Počet dní Cena za den
1 den
300 Kč
3-7 dní
250 Kč
nad 7 dní
200 Kč

Podmínky půjčovny

Klient před zapůjčením kola předloží občanský průkaz, nebo jiný platný průkaz totožnosti, za účelem sjednání Smlouvy o nájmu jízdního kola.

  • Kola půjčujeme pouze osobám starším 18 let.
  • Klient zkontroluje a svým podpisem stvrdí, že kolo zkontroloval a vyzkoušel a
    nebyly na něm shledány žádné viditelné vady.
  • Klient se zavazuje vrátit zapůjčené kolo ve stavu, ve kterém je převzal, ve stanoveném čase do místa zapůjčení.
  • V případě ztráty nebo poškození zapůjčeného kola (zapůjčených kol) se klient zaváže uhradit vzniklou škodu v plné výši.
  • Vrátí-li klient kolo po sjednané době, je povinen doplatit nájemné až do doby vrácení kola, dle platného ceníku.
  • Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku způsobené v souvislosti s užíváním zapůjčeného kola.
  • Svým podpisem při zapůjčení klient souhlasí s výše uvedenými podmínkami.

Rezervujte si svůj pobyt

Penzion Kozí zámek

Kvášňovice 94

Zemědělská výroba Strolený, s.r.o.

IČO: 26340577