PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU KOZÍ ZÁMEK

 

Vážení hosté,

žádáme Vás o seznámení se s provozním a ubytovacím řádem, který je závazný pro všechny ubytované hosty.

 

PŘÍJEZD

 • Host penzionu bude ubytován až po předložení platného dokladu totožnosti personálu penzionu.
 • Ubytování hostů s předáním klíčů je možné od 14:00 do 20:00 hodin.
 • Při počátku ubytování host přebírá apartmán bez závad. Případné závady je povinen neprodleně oznámit správci penzionu. Pokud dojde k poškození pokoje nebo jiného zařízení penzionu, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit.
 • Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit podle ceny provozovatele.

ODJEZD

 • Apartmán musí být vyklizen a klíče od uzamčeného apartmánu předány správci penzionu v den ukončení nejpozději do 10:00 hodin. Správce nebo jím pověřený personál může provést kontrolu apartmánu.
 • Ubytovaný host je povinen předat apartmán ve stejném stavu, jako byl předán při příjezdu. Pokud host zanechá apartmán neuklizený, bude mu účtována přirážka v hodnotě 1500 Kč. Po odjezdu klienta bude zajištěn ze strany poskytovatele běžný úklid, přesto by měl klient zajistit umytí a vyskládání nádobí a další vybavení tak, jak bylo v době převzetí apartmánu.
 • V případě, že host předá pokoj s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě. Za ztrátu klíče se účtuje náhrada ve výši 1000 Kč.
 • Rozbité nebo poničené zařízení je host povinen oznámit nejpozději při konečném vyúčtování.
 • Požádá – li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný apartmán než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 • Bude-li porušen zákaz kouření v apartmánu, bude účtována náhrada ve výši 1000 Kč nebo dokonce i ukončení pobytu.

 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ A MAJETKU

 • Ubytovaný host je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech.
 • Ubytovaný host je povinen neprodleně ohlásit majiteli apartmánu nebezpečí vzniku požáru nebo situaci vyžadující zásah policie a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.
 • Houpání na houpačkách/hamaku a hraní si na dětském hřišti je pouze na vlastní nebezpečí. Provozovatel za případná zranění není zodpovědný. Pohybovat se zde lze jen s osobou starší 18 – ti let.
 • Vstup do výběhu holandských zakrslých koz je na vlastní nebezpečí a jen po domluvě s personálem penzionu.

 

PRAVIDLA CHOVÁNÍ HOSTŮ V APARTMÁNU A AREÁLU PENZIONU

 • V apartmánech a na terase je zákaz kouření. Kouřit lze jen v pergole.
 • Do penzionu je zákaz vstupu s infekčním onemocněním, pod vlivem omamných a psychotropních látek a je též zakázáno vnášet tyto látky do areálu penzionu. 
 • V každém apartmánu se nachází tašky na tříděný odpad. Třiďte prosím Váš odpad.
 • Pro udržení čistého prostředí prosíme hosty, aby si při vstupu do budovy řádně očistili obuv. Zakázaný je vstup po schodech do podkroví ve venkovní obuvi.
 • Host je povinen při každém odchodu z apartmánu zhasnout všechna světla, vypnout všechny el. spotřebiče, zavírat vodovodní uzávěry, zavřít všechna okna a dveře a zamknout apartmán.
 • Děti mladší 15 let mají pohyb po areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá. Krmení holandských zakrslých koz po domluvě s personálem penzionu.
 • Host nesmí bez souhlasu správce penzionu přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a zasahovat do elektrické nebo jiné instalace.
 • Noční klid je v celém areálu penzionu od 22:00 do 06:00 hodin.
 • Host má povinnost nahlásit návštěvu správci penzionu.
 • Použití grilu je spojeno s jeho následným očištěním.
 • Klient, který v době pobytu poruší zákonné předpisy ČR, nerespektuje ubytovací řád, odmítá se řídit oprávněnými požadavky a pokyny provozovatele, slovně napadá zástupce provozovatele, poškozuje majetek v ubytovacím zařízení a svým chováním omezuje práva provozovatele, může být vyloučen z pokračování pobytu, přičemž mu zaniká nárok na náhradu za nevyužité služby.

 

OHLAŠOVNY NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH:

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112

PRVNÍ POMOC 155

POLICIE 158

HASIČI 150

 

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

 

Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu našeho penzionu. Věříme, že výše uvedená omezení se setkají s Vaším pochopením.

 

Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt!

 

Kontakt:

Veronika Strolená

rezervace@kozizamek.cz

720 311 614